Jauheliekkiruiskutus

jauheliekkiruiskutus

Termisissä pinnoitusmenetelmissä käsiteltävä perusaine päällystetään sulalla materiaalilla. Perusaine ja pinnoitusmateriaali eivät näitä menetelmiä käytettäessä sekoitu ja eivätkä perusaineen ominaisuudet muutu.

Termiset pinnoitusprosessit eroavat lämmönlähteen ja/tai ruiskutuslisäaineen mukaan: lämmönlähteenä voi olla polttoliekki tai sähköpurkauksen tuottama energia ja pinnoitusmateriaalin sulapisaroiden liikenopeus saadaan aikaan eri tavoin – esimerkiksi plasma- tai polttoliekin kaasuvirtauksen avulla.

Terminen ruiskutus on yleisnimitys erilaisille pinnoituksessa käytettäville ruiskutusmenetelmille, joissa kiinteä pinnoitusaine sulatetaan ja ruiskutetaan esikäsitellylle pinnalle. Menetelmillä saadaan aikaan kestävä pinnoite. Termistä ruiskutusta käytetään esimerkiksi pidentämään koneiden ja laitteiden käyttöikää.

Jauheliekkiruiskutus on yksi termisistä ruiskutusmenetelmistä.

Jauheliekkiruiskutus (powder flame spraying)

Jauheliekkiruiskutusmenetelmä sopii käytettäväksi silloin, kun pohjamateriaalia ei voi kuumentaa sulautuslämpötilaan. Menetelmää voidaan käyttää myös silloin, kun kylmäpinnoituksen ominaisuudet - suurempi huokoisuus sekä alhaisempi puristus- ja tartuntalujuus - riittävät.

Jauheliekkiruiskutusmenetelmässä asetyleeni-happiseos palaa ja liekkiin johdettava jauhemainen lisäaine sulaa. Liekkiä voidaan säätää ja lisätä paineilman avulla. Sulatettu pulveri kiinnittyy pinnoitettavan kappaleen pintaan, joka on esikäsitelty pinnoituksen vaatimalla tavalla. Tarvittaesssa jauhehiukkasten ruiskuttamisessa voidaan käyttää lisäkaasua – esimerkiksi argonia tai typpeä.

Jauheliekkiruiskutusmenetelmässä liekin lämpötila on vähän yli 3000 °C ja pinnoitusmateriaalin partikkelien nopeus on n. 60 - 70 m/s. Jauheliekkiruiskutuksella saavutettava tartuntalujuus on n. 10 – 30 N/mm² eli jokseenkin vaatimaton. Menetelmällä valmistettava pinnoitus on myös melko huokoista, mutta joihinkin sovelluksiin nämä ominaisuudet ovat juuri sopivia.

Lisäaineina pinnoituksessa käytetään erilaisia metalleja, muoveja ja keraameja. Materiaalivalikoima on laaja ja monipuolinen.

Jauheliekkiruiskutuksen käyttökohteita

Jauheliekkiruiskutuksen käyttökohteita ovat esimerkiksi tiivistepinnat, laakerikaulat, laakerikilvet ja väärin koneistettujen osien korjaaminen.

Jauheliekkiruiskutuksella voidaan tehdä myös sulautuspinnoituksia. Tällöin pinnoitemateriaaleina käytetään tiettyjä nikkelipohjaisia pinnoiteaineita. Sulautuspinnoituksessa pinnoitettava kappale lämpökäsitellään, jolloin pinnoite saadaan sulautumaan pinnoitettavaan perusaineeseen. Lämpökäsittelylämpötila on n. 1000°C. Sulautuspinnoitusta ei voi tehdä sellaiselle kappaleelle, jonka muoto ei saa muuttua.

Ota yhteyttä!

Virtasen Koneistamo Oy on termisten pinnoitusmenetelmien ja metalliruiskutuksen asiantuntija.


Virtasen Koneistamo Oy
Salorankatu 8
24240 SALO

Jukka Koivunen
Toimitusjohtaja
040 729 5795
jukka.koivunen@virtasenkoneistamo.fi

www.virtasenkoneistamo.fi

Virtasen Koneistamo Oy logo